Over ons

Hengelsportvereniging Centrum is opgericht op
11 juni 1939. In het archief van de vereniging is
te vinden, dat de vereniging is gestart met 17 leden.
Zo kunnen we verder zien dat in 1981 het
ledenbestand 204 leden bedroeg. Vanaf 1981
tot 1991 gaat het ledenaantal terug, te weten naar
129 leden.

Vanaf het jaar 2001 komt er een stijgende lijn in het
ledenaantal, en blijft stijgen tot op de dag van vandaag.

Bij alle competities blijkt dat men graag op een
ontspannen en gezellige manier aan het sportvissen is.
Het bestuur en commissieleden doen hun best om dit zo
te houden en begroeten u graag als lid bij onze
hengelsportvereniging.

Visplanner HSV Centrum