Vergunning

Prijzen m.i.v. 1 januari 2021

Om u in te schrijven als lid van onze vereniging, kunt u terecht bij:
Secretariaat HSV Centrum 
Breeuwer 15
9611 LK Sappemeer
0622-022315
(of op onze site bij lid worden VISpas bestellen)

en/of

Hengelsport Sappemeer 
Noorderstraat 75
9611 AB Sappemeer
0598-632874          en dan vragen om lidmaatschap HSV Centrum

Leden (vanaf 14 jaar)- betalen het eerste jaar van lid worden €. 36,00, dat is inclusief éénmalige inschrijfkosten voor Sportvisserij Groningen Drenthe. Het daarop volgend jaar krijgt men een factuur van
€. 33,00. (nieuwe leden in buitenland is €. 3,00 extra i.v.m. portokosten)

Juniorleden  - 0 t/m 13 jaar betalen het eerste jaar van lid worden €. 14,00. Het daarop volgend jaar krijgt men een factuur van €. 12,00. De jeugdleden betalen bij HSV Centrum geen contributie, maar alleen afdracht
aan Sportvisserij Groningen Drenthe en administratiekosten.

Subleden - €. 11,00 per jaar.

Wijzigingen doorgeven:
Om onze ledenadministratie op orde te houden, verzoeken wij u om een wijziging in uw gegevens altijd tijdig door te geven. Dit kan schriftelijk aan het adres van de ledenadministratie, of via e-mail
ledenadministratie@hsvcentrum.nl Als wij steeds over uw juiste adresgegevens beschikken, dan kan dat vervelende gevolgen voor u en de vereniging voorkomen.

Contributie:
De factuur voor de vispas dient voor 15 november van elk jaar voldaan te worden. Bij te late betaling van de factuur, zal er €. 1,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Opzeggingen: 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te geschieden voor 1 oktober van elk jaar.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie 0622-022315 of via het contactformulier op deze site.

Visplanner HSV Centrum