mobiel menu openen

Contactavond 2023 verplaatst naar 21 oktober.

De contactavond zal niet plaats vinden op zaterdag
14 oktober, maar op 21 oktober!!!

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Visplanner HSV Centrum
TOP