mobiel menu openen

Contactavond 2020

Op zaterdag 17 oktober 2020 organiseert de vereniging
een contactavond voor de leden, subleden + partner en
sponsoren.

Hier kan men weer gezellig kaarten en sjoelen. Deze
avond wordt gehouden in de Kern. Zaal open om 19.00
uur en aanvang 19.30 uur. Er zal gekaart en gesjoeld
worden om vleesprijzen. 

Opgave bij J. Knapper 0622-022315 of
contactavond@hsvcentrum.nl 
Opgave tot 14 oktober. Dit i.v.m. bestellen van de 
vleesprijzen.

Op deze avond zullen ook de prijzen worden uitgereikt
van alle competitie’s.

Visplanner HSV Centrum
TOP